W związku z nową kadencją samorządów lokalnych Kierownik Biura LGD Marek Modrzejewski gościł na sesjach Rad Gmin na obszarze działania LGD. Celem jego wystąpień było przybliżenie nowo wybranym radnym czym zajmuje się Wstęga Kociewia. Celem spotkań było również przekazanie informacji o stanie wdrażania LSR oraz przekazanie nowo wybranym radnym  podstawowych założeń LSR. Za pomocą prezentacji multimedialnej pt. „Stan realizacji Strategii” zobrazował działalność naszego Stowarzyszenia. W drugiej połowie grudnia odwiedził: Gminę Morzeszczyn (środa, 19.12); Gminę Pelplin (środa, 19.12); Gminę Subkowy (czwartek, 20.12); Gminę Gniew oraz Gminę Tczew (czwartek, 27.12). W każdym ze spotkań udział wzięło około 30 osób.  Zdjęcia poniżej zrobione zostały podczas sesji Rady Gminy Tczew.

 

dsc_0043

dsc_0046