18.05.2018 r. w Tczewie odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie wypełniania dokumentacji grantowej. Tematem szkolenia było „Zarządzanie całościowym procesem projektów grantowych”. Omówiono proces tworzenia projektu grantowego, procedurę wyboru operacji a także rozliczenia całego zadania. W szkoleniu udział wzięli nie tylko potencjalni beneficjenci, ale również członkowie organów LGD. Szkolenie prowadził Kierownik Biura LGD Marek Modrzejewski, który przygotował prezentację multimedialną dla uczestników oraz omawiał wzory dokumentów.