6.06.24 w Tczewie odbył się zaplanowany w Planie Szkoleń warsztat pod tytułem „Metody animacji społecznej”. Szkolenie trwało 8 godzin. Wzięły w nim udział aktywne osoby z gmin z naszego obszaru (łącznie 13 osób). Osoby te pozyskały praktyczną wiedzę o animacji środowiska lokalnego. Ponadto zostały wyposażone w umiejętności pracy z mieszkańcami w zakresie komunikacji, dowiedziały się jak diagnozować potrzeby środowiska, w którym pracują. Szkolenie przeprowadziły dla nas trenerki z UP Foundation w Gdańsku.

Wstęga Kociewia - 1 Wstęga Kociewia - 2 Wstęga Kociewia - 3 Wstęga Kociewia - 4 Wstęga Kociewia - 5 Wstęga Kociewia - 6 Wstęga Kociewia - 7 Wstęga Kociewia - 8 Wstęga Kociewia - 9 Wstęga Kociewia - 10