W dniu 25 stycznia br. w Hotelu nad Wisłą odbył się warsztat refleksyjny, podczas którego członkowie Zarządu, Rady Programowej, pracownicy biura oraz zaproszeni goście pochylili się nad bieżącym procesem wdrażania strategii i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Warsztat ten, to efekt prowadzonej ewaluacji wewnętrznej strategii Stowarzyszenia,  która ma na celu cykliczne badanie rezultatów wdrażania LSR i funkcjonowania biura Stowarzyszenia. Jej wnioski przyczynią się do usprawniania tego mechanizmu, jak również podjęcia decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań. Było to pierwsze tego typu spotkanie. Na podstawie zestawień i danych przedstawionych przez Kierownika Biura LGD dokonano analizy procesu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego oraz sformułowano rekomendacje na kolejny rok. W spotkaniu udział wzięły 22 osoby, będące członkami Zarządu, Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej oraz Biura LGD. Do udziału w warsztacie zostali zaproszeni również  przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych a także mieszkańcy naszego regionu, czy beneficjenci.