W dniu 06.02.2020 r. w restauracji Piaskowa w Tczewie odbył się warsztat refleksyjny LGD.

Warsztat refleksyjny stanowi narzędzie do monitorowania działań LGD na przestrzeni lat w celu dokonania ewaluacji wewnętrznej.

W warsztacie udział wzięli: członkowie Zarządu LGD, przedstawiciele Rady Programowej, członkowie stowarzyszenia, samorządy z obszaru LSR, sąsiadujące lokalne grupy działania, a także potencjalni beneficjenci programu Leader oraz mieszkańcy.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji multimedialnej Kierownika Biura, w której zawarto dane statystyczne na temat obszaru, oraz poziom realizacji wskaźników w strategii.

Drugą część zebrania przeznaczono na warsztat, gdzie wypracowano odpowiedzi, które będą stanowiły podstawy do dalszych działań i ewaluacji.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie Dyrektora Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie – Pana Piotra Kończewskiego, gdzie przedstawiono zebranym „Strategię rozwoju i promocji marki regionu turystycznego Kociewia na lata 2019-2023” oraz wręczono wszystkim uczestnikom podręczniki rozwijające temat. Ostatnim elementem tego dnia była prezentacja Animatora OWES – Pana Macieja Kumora, na temat oferty Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.