Dnia 28.01.2019 r. (poniedziałek) w Restauracji Piaskowa w Tczewie odbył się warsztat refleksyjny. Uczestnicy spotkania dokonali ewaluacji działań LGD poprzez wnikliwą analizę stanu realizacji strategii.

Dnia 28.01.2019 r. (poniedziałek) w Restauracji Piaskowa w Tczewie odbył się warsztat refleksyjny. Uczestnicy spotkania dokonali ewaluacji działań LGD poprzez wnikliwą analizę stanu realizacji strategii. Na potrzeby tego wydarzenia Kierownik Biura, Pan Marek Modrzejewski przygotował prezentację multimedialną zawierającą informacje o poziomie realizacji wskaźników z podziałem na poszczególne cele i przedsięwzięcia. Ponadto pojawiła się analiza obszaru LSR pod kątem sytuacji społeczno – gospodarczej. Plik z ww. prezentacją znajduje się poniżej pod dokumentacją forograficzną. W Forum dyskusji udział wzięli przedstawiciele organów LGD, mieszkańcy obszaru objętego strategią, beneficjenci programu Leader a także członkowie sąsiednich LGD. W spotkaniu uczestniczyło 29 osób. Wnioski zebrano na przygotowanych przez Biuro formularzach ankietowych. Oprócz tego, w programie znalazło się wystąpienie Wiceprezesa Zarządu LGD, Pana Piotra Kończewskiego, który zaprezentował zebranym wyniki badań zleconych przez LGD na temat „Oceny działań komunikacyjnych”.

 Zestawienie danych – power point