Na stronie ARiMR pojawił się nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Na stronie ARiMR pojawił się nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Wzór formularza umowy wraz z załącznikami opublikowany został na stronie ARiMR.

Niniejszy wzór umowy obowiązuje dla wszystkich operacji innych niż podejmowanie działalności gospodarczej i granty.