Informujemy, że w zakładce „nabory wniosków” pojawiły się nowe ogłoszenia o naborach prowadzonych przez LGD.

Informujemy, że w zakładce "nabory wniosków" pojawiły się nowe ogłoszenia o naborach prowadzonych przez LGD. 

Związane są one z następującymi zakresami:

  • nabór 2/2016: .„Dla was i dla nas”, czyli budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej
  • nabór 3/2016: „Razem możemy więcej i lepiej”, czyli zwiększenie ilości i podniesienie jakości działań organizowanych  na bazie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej – cykle wydarzeń o charakterze kulturalnym,  w tym związane z zachowaniem dziedzictwa i ochrony środowiska
  • nabór 4/2016: „Razem możemy więcej i lepiej”, czyli zwiększenie ilości i podniesienie jakości działań organizowanych na bazie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej – szkolenie animatorów życia społecznego