Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” ogłosiła nabory wniosków w ramach następujących zakresów:
– nabór 9/2017 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
– nabór 10/2017 – rozwijanie działalności gospodarczej
– nabór 11/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej
– nabór 12/2017 – zwiększenie ilości i podniesienie jakości działań organizowanych na bazie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej – cykle wydarzeń o charakterze kulturalnym, w tym związane z zachowaniem dziedzictwa i ochrony środowiska

Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” ogłosiła nabory wniosków w ramach następujących zakresów:
nabór 9/2017 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
nabór 10/2017 – rozwijanie działalności gospodarczej
nabór 11/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej
– nabór 12/2017 – zwiększenie ilości i podniesienie jakości działań organizowanych na bazie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej – cykle wydarzeń o charakterze kulturalnym, w tym związane z zachowaniem dziedzictwa i ochrony środowiska

Więcej informacji w zakładce NABORY.