Informujemy, że pojawiły się nowe nabory wniosków.

 

Do udziału w naborach zapraszamy organizacje pozarządowe, które NIE prowadzą działalności gospodarczej.

 

Termin przyjmowania wniosków trwa od 9 do 23 marca br.

 

Nabory obejmują:

Inwestycje: budowy punktowej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej nabór nr 6/2020/G

 

szczegóły w ogłoszeniu –> https://wstega-kociewia.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-62020g-inwestycje

 

 

Wydarzenia: szkolenia podnoszące jakość kapitału społecznego, w tym związane z zachowaniem dziedzictwa, ochrony środowiska i klimatu – nabór nr 7/2020/G

 

szczegóły w ogłoszeniu —> https://wstega-kociewia.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-72020g-swietlice

 

 

Działania promocyjne: na obszarze LSR i poza nim – nabór nr 8/2020/G

 

szczegoły w ogłoszeniu —-> https://wstega-kociewia.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-82020g-kociewie-znane-i-lubiane-promocja

 

 

Ważne informacje dla zainteresowanych złożeniem wniosku:

 

Za udział w szkoleniu zorganizowanym przez LGD oraz za skorzystanie z doradztwa można uzyskać punkty w lokalnych kryteriach wyboru.

 

Szkolenie z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej odbędzie się 16.03.2020 r. o godz. 10:00 w Restauracji Piaskowa w Tczewie (poniedziałek, ul. Piaskowa 3) – prosimy o zgłaszanie swojego udziału do Biura LGD.

 

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się z pracownikiem LGD na doradztwo. W innym przypadku doradztwo będzie udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie wniosków.

 

Termin składania wniosków mija w dniu 23 marca 2020 r. o godz. 15.30. Wnioski, które nie zostaną zarejestrowane do godz. 15.30 – nie zostaną przyjęte w ramach ogłoszonego naboru wniosków. Ponadto zaznaczamy, że w celu przyjęcia wniosku konieczne jest zweryfikowanie ilości załączników oraz potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dokumentów, co wydłuża czas rejestracji wniosku. Zalecamy więc, aby nie zwlekać ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia naboru. Przypominamy, że po złożeniu wniosku do LGD nie ma możliwości uzupełniania dokumentów czy wprowadzania jakichkolwiek zmian we wniosku lub załącznikach na poziomie LGD.

 

Aby usprawnić przyjmowanie wniosków przedstawiamy ważne informacje dotyczące składanej dokumentacji:

 

  1. Wniosek należy złożyć w dwóch identycznych egzemplarzach. Każdy z nich powinien zawierać wszystkie załączniki. Jeden egzemplarz to oryginał, a drugi egzemplarz to kopia – oba egzemplarze Wnioskodawca zostawia w LGD. Można także przynieść trzeci egzemplarz, który opieczętowany przez LGD wnioskodawca zachowa jako potwierdzenie złożenia wniosku.
  2. Do jednego egzemplarza wniosku należy dołączyć płytę CD/DVD. Płyta ma być podpisana co najmniej nazwą Wnioskodawcy lub tytułem operacji. Płyta musi zawierać wniosek (wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową wniosku). Wniosek powinien być zapisany w formacie odt lub doc albo docx (może również dodatkowo zostać załączony w formie skanu pdf / jpg). Prosimy o nagranie na płycie także OPISU ZGODNOŚCI OPERACJI Z LKW (wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową wniosku). Płyta CD/DVD powinna być umieszczona w koszulce foliowej lub papierowym opakowaniu. Zamiast płyty można dostarczyć wersję elektroniczą na pen drive.
  3. Wniosek wraz z załącznikami powinien być wpięty np. w skoroszyt (w formie umożliwiającej w razie konieczności wyjęcie poszczególnych dokumentów), ale uniemożliwiającej dekompletację (zszyty i wpięty do skoroszytu).
  4. Załączniki w obu egzemplarzach powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku „Informacje o załącznikach” i przełożone przekładkami umożliwiającymi ułożenie załączników zgodnie z kolejnością wskazaną we wniosku. 
  5. Załączniki wielostronicowe powinny być spięte w jeden dokument.
  6. Wszystkie dokumenty (oryginały i kopie) muszą być przedłożone w jakości wydruku/ kserokopii umożliwiającej ich odczytanie.
  7. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem na ich kopii. Brak oryginałów w momencie składania wniosku nie pozwoli na ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD. REKOMENDUJEMY WCZEŚNIEJSZE POTWIERDZANIE DOKUMENTÓW.

 

Po więcej informacji  zachęcamy do kontaktu z biurem LGD.