Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2021-2027 dla obszaru gmin Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy
i Tczew została przyjęta przez Walne Zebranie Członków LGD „Wstęga Kociewia”. 06 czerwca 2023 r. dokument wraz z załącznikami został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.

LSR to efekt prawie roku pracy bardzo wielu osób, zwłaszcza Zespołu Partycypacyjnego. Podstawą jego opracowania było rzetelne rozpoznanie potrzeb oraz potencjału mieszkańców i całego obszaru Lokalnej Grupy Działania. Dokonaliśmy tego poprzez ankiety, sondy i wywiady z przedstawicielami wszystkich sektorów oraz wybranych grup społecznych.
Na tej podstawie zostały zdefiniowane 3 obszary tematyczne (cele główne) i realizujące je 11 przedsięwzięć. Do nich dobrano odpowiednie wskaźniki i ich wartości liczbowe. Przyjęto też budżet zamykający się kwotą 3,8 mln euro, co
przy kursie 4,5 zł daje ponad 17 mln złotych. Jeśli nasza strategia zostanie przyjęta, to do 7.12.2023 r. będzie podpisana nowa Umowa Ramowa.
Oznacza to, że po przygotowaniu kolejnych niezbędnych dokumentów (m.in. kryteriów wyboru, procedur i regulaminów) prawdopodobnie w drugiej połowie 2024 r. ogłoszone będą pierwsze nabory wniosków.