W imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacji Pokolenia zapraszamy na bezpłatne spotkania informacyjne, dotyczące finansowych mechanizmów współpracy samorządów, organizacji pozarządowych i aktywnych grup mieszkańców. Cykl wydarzeń objął swym patronatem Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

W imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacji Pokolenia zapraszamy na bezpłatne spotkania informacyjne, dotyczące finansowych mechanizmów współpracy samorządów, organizacji pozarządowych i aktywnych grup mieszkańców. Cykl wydarzeń objął swym patronatem Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Jeśli chcesz pogłębić swoja wiedzę na temat mechanizmów współpracy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z gminą czy powiatem, przyjdź na spotkanie: 27.10.2017 (piątek) o godz. 15:00Fundacji Pokolenia w Tczewie, przy ul. Obr. Westerplatte 6 (sala szkoleniowa).

Wstępny program spotkania:
15:00 – Ustrojowe i prawne podstawy oraz praktyczne przesłanki współpracy samorządów lokalnych z organizacjami i grupami mieszkańców,
15:15 – Przegląd form i mechanizmów współpracy JST-NGO,
15:30 – Regranting i inne mechanizmy współpracy organizacji z samorządami lokalnymi w praktyce (spotkanie z podmiotami, stosującymi różne rozwiązania we współpracy z gminami i powiatami),
16:45 – Jak zacząć wdrażać poszczególne mechanizmy,
17:00 – Zakończenie wydarzenia

Aby zgłosić swój udział w spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza: https://goo.gl/forms/rqgW6feCAMljOnr73