W dniu 17 grudnia br. na Zamku w Gniewie odbyła się konferencja podsumowująca zadanie „Opracowanie strategii rozwoju i promocji marki regionu turystycznego Kociewia na lata 2019-2023” realizowane przez Lokalną Organizację Turystyczną Kociewie. W spotkaniu udział wziął Prezes LGD Bogdan Badziong oraz Kierownik Biura Marek Modrzejewski.

Spotkanie to było dla naszego LGD o tyle ważne, że podczas konferencji doszło do uroczystego podpisania umowy partnerskiej w zakresie realizacji projektu współpracy między trzema LGD działającymi na terenie Kociewia: LGD Gminy Powiatu Świeckiego, Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” i naszą: Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”.

Zadania w ramach tego projektu będziemy realizowali w ścisłej współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną Kociewie.

19

16