W piątek, 18 grudnia 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia”. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie.

W piątek, 18 grudnia 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia”. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie.

 

Wstęga Kociewia - zdjecia 2img 20151218 124714

Podczas obrad uchwalono drobne zmiany w statucie stowarzyszenia, które były konieczne by przyjąć Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020. Ostatnie miesiące były wytężoną pracą nad wypracowaniem tego dokumentu i podczas tego spotkania strategia została w całości zaprezentowana wszystkim członkom stowarzyszenia.
W kolejnym punkcie obrad podjęto uchwałę o powołaniu Rady Programowej na nowy okres programowania, w skład której wejdzie 15 osób – 4 przedstawicieli sektora publicznego, 5 społecznego i 6 gospodarczego, w tym 2 rolników – mieszkańców. Ponad połowa z członków ma doświadczenie w pracy w tym organie. W dalszej części obrad podjęto również uchwałę o regulaminie pracy Rady Programowej oraz upoważniono Zarząd stowarzyszenia do dokonywania zmian w LSR i załącznikach oraz w Regulaminie Pracy Rady Programowej.
Na tym punkcie obrady zamknięto.