Kurs „Sprzedaż w organizacji pozarządowej – działalność odpłatna i gospodarcza” jest bezpłatnym szkoleniem on-line przeznaczonym przede wszystkim dla tych przedsiębiorczych menedżerów i menedżerek, którzy podejmują ryzyko związane ze sprzedażą produktów lub usług i chcą dowiedzieć się więcej o praktycznych, prawnych i podatkowych aspektach sprzedaży produktów i usług.

Kurs „Sprzedaż w organizacji pozarządowej – działalność odpłatna i gospodarcza” jest bezpłatnym szkoleniem on-line przeznaczonym przede wszystkim dla tych przedsiębiorczych menedżerów i menedżerek, którzy podejmują ryzyko związane ze sprzedażą produktów lub usług i chcą dowiedzieć się więcej o praktycznych, prawnych i podatkowych aspektach sprzedaży produktów i usług. Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich zaprasza na kurs!
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line na platformie Kursodrom!

Główne treści kursu:

  • Czym jest działalność statutowa odpłatna, a czym gospodarcza?
  • Jakie dodatkowe obowiązki wynikają z prowadzenia obu rodzajów działalności?
  • Jakie kroki należy podjąć, aby rozpocząć działalność odpłatną lub gospodarczą?
  • Co wpływa na sukces w prowadzeniu biznesu?
  • Do czego służy biznesplan i jak go napisać?

Osoby chcące uczestniczyć w kursie muszą zarejestrować się na platformie Kursodrom.pl – jest to bezpłatne, otwarte dla wszystkich miejsce edukacji dla osób związanych z trzecim sektorem, udostępniające też wiele innych kursów, filmów i zapisów webinariów.

Po ukończeniu kursu można zdać test, a po jego zaliczeniu – uzyskać certyfikat poświadczający posiadaną wiedzę na temat organizowania i prowadzenia sprzedaży w organizacjach pozarządowych.

Zapraszamy, wejdź już teraz i skorzystaj z bezpłatnej nauki – Kurs „Sprzedaż w organizacji pozarządowej – działalność odpłatna i gospodarcza”.