Otwieramy nabór do udziału w projekcie “Kurs animacji społecznej 2.0”.
Szukamy liderów/ek, animatorów/ek, osób działających w społecznościach lokalnych z Gmin Subkowy, Morzeszczyn, Pelplin, Gniew oraz z Gminy Wiejskiej Tczew.

Otwieramy nabór do udziału w projekcie “Kurs animacji społecznej 2.0”.
Szukamy liderów/ek, animatorów/ek, osób działających w społecznościach lokalnych z Gmin Subkowy, Morzeszczyn, Pelplin, Gniew oraz z Gminy Wiejskiej Tczew.

Jeśli chcesz nauczyć się jak działać skuteczniej, szukasz inspiracji, spotkania z praktykami i ekspertami ten kurs jest dla Ciebie. Dzięki uczestnictwie lepiej zrozumiesz swoje zasoby (społeczne, technologiczne) i nauczysz się jak je wykorzystać w konstruktywny i bezpieczny sposób.
Określisz i zaplanujesz projekt rozwoju siebie jako animatora/animatorki społecznej. Dokonasz zmian w zamierzonym kierunku w komfortowym, bezpiecznym oraz inspirującym otoczeniu. Zrozumiesz lepiej własne i społeczne mechanizmy, wzorce myślowe, strategie decyzyjne i motywacyjne.
Będziesz pracować nad niechcianymi zachowaniami, problemami, trudnymi sytuacjami, nawykami, doświadczeniami. Nauczysz się zarządzać stresem oraz nabierzesz pewności siebie. Nauczysz się radzić sobie z ludźmi, zadaniami oraz jak konstruktywnie tworzyć relacje wspierające społeczny rozwój. Lepiej zrozumiesz warunki, jakie są niezbędne do samorozwoju i rozwoju społecznego.
W efekcie stworzysz swoje osobiste portfolio Animatora/ki Społecznego/ej, pokazujący i opisujący twój projekt społecznego samorozwoju.

Harmonogram kursu:

I moduł:
7-11 XI 2017 – Trening interpersonalny
2-3 XII 2017 – Warsztat rozwoju osobistego

II moduł:
13-14 I 2018 – Rozwój umiejętności animacyjnych
24-25 II 2018 – Projektowanie usług społecznych
14-15 IV 2018 – Strategie i modelowanie w animacji społecznej

III moduł:
VI – VIII 2018 – Tworzenie portfolio animatora/animatorki

Szukamy 16 osób chętnych do wzięcia udziału w tym procesie. Rekrutacja odbywa się dwuetapowo. Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Potem spotkamy się z Wami w terenie, na spotkaniach indywidualnych.

Na wypełnione formularze czekamy do 18 października – AKTUALIZACJA – do 29 października. Wysyłajcie je na adres egarska@fundacjapokolenia.pl

Udział w pierwszym module jest obowiązkowy. W pozostałej części kursu wymagana jest 80% frekwencja.

Formularz zgłoszeniowy 
Do pobrania także ze strony: http://fundacjapokolenia.pl/kurs-animacji/

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.