W związku z dokonanym  przez  Zarząd Województwa Pomorskiego przeliczeniem na zrealizowanych przez beneficjentów LGD operacji Zarząd LGD „Wstęga Kociewia” zamierza dokonać zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wobec powyższego rozpoczynamy proces konsultacji zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy i Tczew.

Wartość dodatkowych środków wyliczona przez samorząd Województwa Pomorskiego  to 340 098 €.

Ze względu na sygnalizowany przez mieszkańców i partnerów LGD poziom zainteresowania, a także stosunkowo krótki czas  realizacji operacji Zarząd LGD  proponuje, aby dodatkowe środki przeznaczyć na 2 przedsięwzięcia:

– „Zacznij razem z nami”, czyli wsparcie dla osób podejmujących działalność  gospodarczą (cel ogólny I- Rozwój sektora mikro i małych przedsiębiorstw

– „Dla was i dla nas”, czyli budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

Zmiany w tekście LSR dotyczą Rozdziału V.Cele i wskaźniki (str.40 -54).

Propozycje zmian oznaczono czerwoną czcionką i żółtym podświetleniem.

Zmiany w  załącznika nr 3 do LSR Plan działania (str.74-76) zostaną wprowadzone w terminie późniejszym, po ostatecznym potwierdzeniu finansowego poziomu realizacji LSR.

lsr-zmiany.doc

Zapraszamy do przekazywania uwag do przedstawionej propozycji zmian w tekście LSR.

Uwagi można przekazywać  pocztą elektroniczną na adres lgd@wstega-kociewia.pl  w terminie do 13 sierpnia 2020r.