Informujemy, iż podczas ostatniego posiedzenia Zarządu (19.02.2018) zapadła decyzja o uruchomieniu konkursu na projekty grantowe w następujących tematach: „Brama do cyfrowego świata” i „Świetlicę swą widzę ogromną”. Pilotażowy nabór planowany jest na koniec pierwszego półrocza 2018.