WPIS GOŚCINNY
Fundacja Pokolenia ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” 2019. O dofinansowanie pomysłów mogą ubiegać się grupy nieformalne mieszkańców oraz organizacje pozarządowe z powiatu tczewskiego. Maksymalna kwota dotacji to 6000zł.

facebook_dzialaj_lokalnie_tczew

 

Fundacja Pokolenia ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” 2019. O dofinansowanie pomysłów mogą ubiegać się grupy nieformalne mieszkańców oraz organizacje pozarządowe z powiatu tczewskiego. Maksymalna kwota dotacji to 6000zł.

 

W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe;

 

W 2019 roku Fundacja Pokolenia zachęca do upamiętnienia w lokalnych inicjatywach 30 rocznicy przemian demokratycznych w Polsce (wybory czerwiec ’89), 20 lat członkostwa w strukturach NATO i 15 lat w Unii Europejskiej.

 

Wnioski drogą elektroniczną można składać do 25 maja za pośrednictwem strony www.system.dzialajlokalnie.pl. Regulamin konkursu znajduje się na: www.fundacjapokolenia.pl.

 

W zeszłym roku udało się wesprzeć aż 19 projektów. Fundacja Pokolenia, jako Ośrodek Działaj Lokalnie, przekazała ponad 65000zł na inicjatywy lokalne mieszkańców powiatu tczewskiego. Wśród zrealizowanych działań znalazły się m.in.: warsztaty taneczne,  budowa placu zabawa z elementów odzyskanych (upcycling), międzypokoleniowe turnieje petanque, warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych, odnowienie i zmiana przestrzeni wokół świetlic wiejskich, wykreowanie grupy teatralnej, wycieczki rowerowe czy stworzenie ścieżek turystycznych i izb pamięci.

 

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych oraz do kontaktu z organizatorem konkursu: Fundacja Pokolenia, ul. Obrońców Westerplatte 6 w Tczewie, dzialajlokalnie@fundacjapokolenia.pl, tel. 58 352 45 46

 

06.05. (poniedziałek) MORZESZCZYN – godz. 17:00 Biblioteka Publiczna

07.05. (wtorek) GNIEW – godz. 17:00 Stowarzyszenie CAG

08.05. (środa) SUBKOWY – godz. 17:00 Dom Kultury

09.05. (czwartek) SWAROŻYN – godz. 17:00 Świetlica wiejska

10.05. (piątek) TCZEW – godz. 17:00 Fundacja Pokolenia

13.05. (poniedziałek) PELPLIN – godz. 17:00 Biblioteka Publiczna

 

 

Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Pokolenia, przy wsparciu finansowym Gminy Gniew, Gminy Morzeszczyn, Gminy Subkowy, Gminy Pelplin, Gminy Tczew, Miasta Tczewa oraz Banku Spółdzielczego w Tczewie.