W związku z sytuacją epidemiczną informuję, że składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach ogłoszonych naborów odbywać się będzie w specjalnym trybie.

Złożenie wniosku zostanie ograniczone do przekazania wniosku wraz z załącznikami oraz potwierdzenia daty i godziny złożenia wniosku. Przeliczenie załączników, potwierdzenie za zgodność z oryginałem  złożonych  dokumentów zostanie dokonane przez pracowników Biura w najbliższych dniach. O trybie złożenia wyjaśnień i uzupełnień będziemy informować indywidualnie wnioskodawców w trybie określonym w Procedurze naboru wniosków.

Wobec powyższego proszę wnioskodawców o  kontakt telefoniczny z Biurem LGD w celu uzgodnienia terminu i godziny wizyty w Biurze LGD. Pozwoli to na uniknięcie bezpośredniego kontaktu z innymi osobami.

 

Marek Modrzejewski

Kierownik Biura

LGD "Wstęga Kociewia"