Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” ogłosiła nabory wniosków w ramach następujących zakresów:
– nabór 14/2019 – podejmowanie działalności gospodarczej
– nabór 15/2019 – rozwijanie działalności gospodarczej
– nabór 16/2019 – „Zaczyn” rozwijanie działalności gospodarczej
– nabór 17/2019 – „Zaczyn” podejmowanie działalności gospodarczej
Granty:
Nabór 3/2019/G – „Świetlice”
Nabór 4/2019/G – „Kociewie” – promocja
Nabór 5/2019/G – „Kociewie” – inwestycje

Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” ogłosiła nabory wniosków w ramach następujących zakresów:

 

– nabór 14/2019 – podejmowanie działalności gospodarczej –> „Zacznij razem z nami”, czyli wsparcie dla osób podejmujących działalność gospodarczą

 

– nabór 15/2019 – rozwijanie działalności gospodarczej –> "Mały może szybciej", czyli tworzenie nowoczesnych miejsc pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach

 

– nabór 16/2019 —> „Zaczyn” – czyli wzmocnienie przetwórstwa lokalnego produktów rolnych"- rozwijanie działalności gospodarczej, opartych na wykorzystaniu lokalnych produktów rolnych

 

nabór 17/2019 —> „Zaczyn” – czyli wzmocnienie przetwórstwa lokalnego produktów rolnych"- podejmowanie działalności gospodarczej opartą na wykorzystaniu lokalnych produktów rolnych

 

Granty:

Nabór 3/2019/G – „Razem możemy więcej i lepiej”, czyli zwiększenie ilości i podniesienie jakości działań organizowanych na bazie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej

 

Nabór 4/2019/G„Kociewie znane i lubiane", czyli organizacja przedsięwzięć wykorzystujących i promujących lokalne zasoby

 

Nabór 5/2019/G – „Kociewie znane i lubiane", czyli inwestycje w punktową infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną

 

Więcej informacji w zakładce NABORY! —> Pasek menu boczny: NABORY WNIOSKÓW –>  NABORY –> proszę wybrać numer interesującego naboru