Zapraszamy serdecznie w gościnne progi Zamku Gniew****, gdzie 27 września 2018 r., o godz. 10.00 odbędzie się Kociewskie Forum Turystyki Wiejskiej. Będzie nam niezmiernie miło spotkać się z Państwem oraz spędzić ten czas na merytorycznych prezentacjach i dyskusjach w gronie praktyków turystyki.

27 września to Światowy Dzień Turystyki, obchodzony w tym dniu przez światowe gremia już od wielu lat.  W tegoroczne obchody włącza się również Kociewie poprzez organizację konferencji podsumowującej projekt „Kociewska Akademia Wiedzy – tworzenie (rozszerzanie) i wzmacnianie sieci kontaktów kociewskich LGD przez działania szkoleniowe i promocyjne” finansowany przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich.

W imieniu organizatorów i współorganizatorów zapraszam serdecznie w gościnne progi Zamku Gniew****, gdzie 27 września 2018 r., o godz. 10.00 odbędzie się Kociewskie Forum Turystyki Wiejskiej. Będzie nam niezmiernie miło spotkać się z Państwem oraz spędzić ten czas na merytorycznych prezentacjach i dyskusjach w gronie praktyków turystyki.

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest rejestracja do dnia 20 września poprzez adres e-mail: forum@kociewie.eu lub formularz na stronie www.forum.kociewie.eu – tam znaleźć można również więcej informacji o Kociewskim Forum Turystyki Wiejskiej.

Wyrażam głębokie przekonanie, iż spotkanie przedstawicieli branży, samorządu terytorialnego, a także środowiska turystycznego będzie doskonałą okazją do wymiany myśli oraz konstruktywnej dyskusji nad stanem obecnym i przyszłością turystyki wiejskiej w naszym regionie.

 

Bogdan Badziong                                                                             

Prezes Zarządu

Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”

 

hhh