To było pierwsze tego typu wydarzenie na terenie Powiatu Świeckiego. 24 października w rulewskim Pałacu Hanza, na zaproszenie Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE oraz Powiatu Świeckiego spotkały się osoby związane z lokalną i regionalną turystyką, by wspólnie z innymi wyjątkowymi gośćmi podzielić się branżowymi doświadczeniami, wysłuchać prelekcji, podyskutować o problemach.

To było pierwsze tego typu wydarzenie na terenie Powiatu Świeckiego. 24 października w rulewskim Pałacu Hanza, na zaproszenie Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE oraz Powiatu Świeckiego spotkały się osoby związane z lokalną i regionalną turystyką, by wspólnie z innymi wyjątkowymi gośćmi podzielić się branżowymi doświadczeniami, wysłuchać prelekcji, podyskutować o problemach.

W zamierzeniu LOT KOCIEWIE miało to być spotkanie dedykowane przede wszystkim Kociewiu kujawsko-pomorskiemu, Kociewiu Świeckiemu, lecz na wydarzenie pod patronatem Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a na które wspólnie zapraszali Franciszek Koszowski, Starosta Powiatu Świeckiego oraz Mirosław Pobłocki, Prezes LOT KOCIEWIE przybyli goście z całego Regionu – także z województwa pomorskiego.
Dzień Kociewskiego Forum Turystyki stał się okazją do samorządowo-branżowego spotkania i dyskusji dla reprezentantów z całego Regionu, lecz przede wszystkim, był edukacyjną możliwością zobaczenia, wysłuchania, a nawet emocjonalnego doświadczenia merytorycznych i zawodowo zaangażowanych prelekcji.

Panel otworzył swoją prezentacją Marcin Habel, Naczelnik Wydziału Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zebrani wysłuchali o kierunkach rozwoju turystyki w województwie-pomorskim. Agnieszka Kowalkowska, dyrektor biura Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej przedstawiła plany budowy tworzącej się od niedawna marki „Konstelacje dobrych miejsc”. Promocji turystyki i aktywnego stylu życia w Powiecie Świeckim swoje wystąpienie poświęciła sekretarz Powiatu Świeckiego, Iwona Karolewska. O współpracy swojego biura z marką „Kociewie – Łagodna Kraina” i LOT KOCIEWIE w swojej prezentacji opowiadała kierownik biura Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego, Katarzyna Lipowiec. Zastępca Burmistrza Gminy Nowe, Zbigniew Lorkowski zreferował korzyści jakie z członkowstwa w Lokalnej Organizacji Turystycznej mogą stać się udziałem każdej jednostki samorządu terytorialnego. Przedostatnim prelegentem był Maciej Marczewski – wraz z żoną Katarzyną założyciele Fundacji „Ruszaj w Drogę!”, para znanych i popularnych blogerów turystycznych i wielbicieli turystycznej Polski. Swoją prezentację skierował przede wszystkim do przedstawicieli branży, ale kilka sugestii dotyczących właściwego marketingu miejsc miał również dla samorządowych wydziałów promocji.  Na koniec serii wystąpień panelowych, o tym jak ciekawie, niebanalnie mówić o Regionie, o Kociewiu, opowiadał z własnego doświadczenia zawodowego dyrektor biura LOT KOCIEWIE, Piotr Kończewski.

Konferencję Kociewskiego Forum Turystyki zwieńczyła dyskusja. Pierwszy otwierający głos w niej zabrał Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki. Włodarz największego miasta na Kociewiu wychwalał walory turystyczne okolic Tlenia i potencjał wypoczynkowy tej części Kociewia. O swoich dotychczasowych doświadczeniach w rozwoju swej agroturystyki mówiła Marzena Fryszka, właścicielka Willi tuŻur. Głos zabrali m.i. także Andrzej Kowalski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu (o konieczności ponadgminnej współpracy dla dobra turysty niezwracającego uwagi na sztuczne dla niego granice administracyjne), Dawid Warzyński z Nadleśnictwa Osie (o dobrym bilansie pomiędzy ochroną krajobrazu i przyrody a ich turystycznym wykorzystaniem). Swoistą turystyczną puentą była gawędziarska narracja Zbysława Budzyńskiego – nestora przewodników PTTK w Świeciu.

Jeden z celów, który postawił sobie główny organizator, jest już w trakcie realizacji – w toku jest proces przystąpienia Powiatu Świeckiego do Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. Na konferencyjne sali padła też z ust przewodniczącego Rady Miejskiej, Jerzego Wójcika, wstępna deklaracja Miasta Świecie o zainteresowaniu członkostwem w LOT KOCIEWIE.

2017 może być zatem pierwszym wspólnym rokiem w jednym stowarzyszeniu dla całego Kociewia – starogardzkiego, tczewskiego, świeckiego; z trzema powiatami i z trzema największymi miastami Regionu w jednej drużynie.