Dziękujemy za lata wspólnej pracy.

16 listopada zakończyła się kolejna kadencja samorządów lokalnych wszystkich szczebli.

W związku z zakończeniem służby dla lokalnej społeczności na dotychczasowych stanowiskach  bardzo dziękujemy za wieloletnią i  bardzo efektywną i współpracę: Staroście Tczewskiemu Tadeuszowi Dzwonkowskiemu, Burmistrz Gniewu  Marii Taraszkiewicz-Gurzyńskiej ,  wójtowi Gminy Tczew Romanowi Rezmerowskiemu i pełniącemu obowiązki Burmistrza Pelplina Tomaszowi Czerwińskiemu oraz ich współpracownikom. Dzięki zgodnemu współdziałaniu udało się zrealizować wiele  projektów, które przez lata będą służyć lokalnej społeczności.