Podajemy do publicznej wiadomości, iż posiedzenie organu decyzyjnego związane z oceną złożonych wniosków z naboru 24/2022 odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022 r. (środa) w Tczewie.