Podajemy do publicznej wiadomości, iż posiedzenie organu decyzyjnego związane z oceną złożonych wniosków z naborów nr 22 i 23 odbędzie się w dniu 12.01.2022 r. w Tczewie.