W związku ze złożonymi protestami podajemy do publicznej wiadomości informacje na temat posiedzenia Rady Programowej.

 

Posiedzenie Rady związane z rozpatrzeniem odwołań od decyzji w sprawie wyników oceny naboru nr 18/2019 odbędzie się w dniu 29.11.2019 r. o godzinie 13:30 w Biurze LGD w Tczewie.