O dofinansowanie pomysłów mogą ubiegać się minimum 3-osobowe grupy nieformalne mieszkańców oraz organizacje pozarządowe z powiatu tczewskiego. Maksymalna kwota dotacji to 6000zł.

Wstęga Kociewia - DL 2021

 

Za nami długa zima i trzy fale pandemii. Z nadzieją w sercach i umiarkowanym optymizmem patrzymy w przyszłość i uroczyście ogłaszamy XII edycję Programu „Działaj Lokalnie”. Konkurs 2021 zakłada dofinansowanie lokalnych inicjatyw, których celem jest współdziałanie na rzecz szeroko rozumianego dobra wspólnego. O dotacje sięgające 6 000 złotych mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z powiatu tczewskiego.

 

W minionym roku dofinansowaliśmy 22 inicjatywy na łączną kwotę 80 000 zł, a pośród pomysłów znalazły się m.in. warsztaty kreatywnego modelowania elementów 3D, utworzenie ścieżki dydaktyczno-sensorycznej w gniszewskim parku, organizacja warsztatów florystycznych i stworzenie mobilnych ogródków z lawendą i kurdybankiem, gra miejska czy realizacja projektu muzycznego i nagranie płyty. Sześć pomysłów włączyło się także w ogólnopolską akcję „Solidarni z bohaterami czasu epidemii” i  zrealizowało projekty ukierunkowane na udzielanie lokalnego wsparcia, m.in. szyto i rozdawano maseczki, czy dostarczano produkty pierwszej potrzeby osobom starszym i z niepełnosprawnościami.

 

W ramach tegorocznego Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Z uwagi na specyficzny okres w jakim przyszło nam wszystkim funkcjonować, dodatkowym priorytetem w tegorocznej edycji są projekty przewidujące działania zmniejszające negatywne skutki epidemii.

 

Wnioski o dofinansowanie można składać drogą elektroniczną do 17 czerwca 2021 za pośrednictwem strony: www.system.dzialajlokalnie.pl. Regulamin konkursu znajduje się na: www.fundacjapokolenia.pl.

 

Katalog projektów w ramach DL jest bardzo szeroki. Zatem do dzieła! Liczymy na Waszą pomysłowość.

 

W przypadku pytań dzwońcie: 58  352 45 46 lub piszcie: dzialajlokalnie@fundacjapokolenia.pl. Przewidujemy możliwość konsultacji on-line i tradycyjnych spotkań indywidualnych (z zachowaniem środków ostrożności zalecanych przez Ministra Zdrowia). Bardzo lubimy konsultować wnioski i podpowiadać, a bardzo nie lubimy odrzucać wniosków z powodów jakichś błahych uchybień formalnych, więc zapraszamy do kontaktu! J

 

Zachęcamy do aktywności, pamiętajmy żeby działać odpowiedzialnie, dbając o zdrowie swoje i innych. Niech to będzie dobry rok!

Animatorzy,

Gosia Peplińska

Łukasz Rościszewski

 

Infografika Działaj Lokalnie 2021 – Plakat

 

Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Pokolenia, przy wsparciu finansowym Gmin: Gniew, Morzeszczyn, Subkowy, Pelplin, Miasta Tczewa oraz Banku Spółdzielczego w Tczewie.