W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w  ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego ROW 2014-2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonała zmian formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność i  umów o przyznaniu pomocy.

 

I. Dokumenty  dotyczące  podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w zakresie:

  • wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie zmiany środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
  • rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim;
  • zachowanie dziedzictwa lokalnego;
  • budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i  niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej;

Wniosek o przyznanie pomocy z załącznikami

wopp_19_2_i_2z.pdf

wopp_19_2_i_2z.xls

biznesplan_2z.pdf

biznesplan_i_2z.doc

instrukcja_wypelniania_wopp_19_2_i_w_2z.pdf

Wniosek o płatność

wniosek_on_platnosc_19_2_i_w_2z_iw.xls

Umowa z załącznikami

umowa_iw.pdf

zal_1_iw.pdf

zal_2_iw.pdf

zal_3_iw.pdf

zal_4_iw.pdf

zal_5_iw.pdf

zal_5_a_iw.pdf

II. Dokumenty dotyczące podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
Wniosek o przyznanie pomocy z załącznikami

wopp_19.2_p_2z_p.pdf

wopp_19.2_p_2z_p.xlsx

bp_p_2z.pdf

bp_p_2z.docx

iw_wopp_19_2_p_2_z_p.pdf

Wniosek o płatność z załącznikami

wop_19_2_p_2z_p.pdf

wop_19_2_p_2z_p.xlsx

zalacznik_nr_2_wykaz_faktur_lub_dokumentow_o_rownowaznej_wartosci_dowodowej_p.xlsx

iw_wop_19_2_p_2z_p.pdf

Umowa z załącznikami

umowa_p.pdf

zal_2_p.pdf

III. Dokumenty dotyczące projektów grantowych

Wniosek o przyznanie pomocy z załącznikami

wopp_19_2_2z_g_.pdf

wopp_19_2_2z_g_.xlsx

iw_wopp_19_2_g_2z_g.pdf

Wniosek o płatność z załącznikami

wop_19_2_2_z_g.pdf

wop_19_2_2_z_g.xlsx

iw_wop_19_2_g_2z.pdf

Umowa z załącznikami

umowa_g.pdf

zal_1_g.pdf

zal_2_g.pdf