Załącznik „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” jest wymagany, gdy o wsparcie na realizację operacji ubiega się podmiot gospodarczy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dotyczy on zarówno wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na rozwój istniejącej działalności, jak i wnioskodawców zakładających firmę.

Załącznik „Formularz informacji przedstawianych  przy ubieganiu się o pomoc de minimis” (poz. nr 10 z tabeli IV „informacje o załącznikach) jest wymagany, gdy o wsparcie na realizację operacji ubiega się podmiot gospodarczy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dotyczy on zarówno wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na rozwój istniejącej działalności, jak i wnioskodawców zakładających firmę.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis