W związku z sytuacją epidemiczną doradztwo w zakresie ogłoszonych naborów będzie prowadzone  głównie drogą telefoniczną.

W niezbędnych przypadkach możliwe jest doradztwo w Biurze LGD, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

Skorzystanie z doradztwa zarówno telefonicznego jak i osobistego jest punktowane  zgodnie lokalnymi kryteriami wyboru.