W dn. 30 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia” związane z autoweryfikacją oceny w naborze nr 6/2017 w związku ze złożonym protestem dot. wniosku nr PD/16/06/2017.

W dn. 30 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia” związane z autoweryfikacją oceny w naborze nr 6/2017 w związku ze złożonym protestem dot. wniosku nr PD/16/06/2017.

W wyniku ponownej oceny lokalnych kryteriów wyboru w kryterium: innowacyjność i zastosowanie rozwiązań proekologicznych wniosek uzyskał 53,39 pkt, co spowodowało, że wniosek zmieścił się w limicie środków znajdującym się w ogłoszeniu. Rada Programowa podjęła uchwałę w sprawie wyboru operacji i ustaliła kwotę wsparcia w wysokości 70 000 zł.

Uchwała nr 34/03/2017 z dn. 30 marca 2017 r.

Uchwała nr 35/03/2017 z dn. 30 marca 2017 r.

Protokół w posiedzenia Rady Programowej w dn. 30 marca 2017 r.