Na dzień 27.06.2019 r. zwołano dodatkowe posiedzenie Organu Decyzyjnego.

 

W wyniku złożonego protestu dotyczącego liczby przyznanych przez Radę punktów, dokonano ponownej analizy wniosku.

 

Poniżej prezentujemy dokumenty w sprawie pojętych przez Radę Programową decyzji:

– Protokół z posiedzenia Rady w dniu 27.06.2019

– Uchwała w sprawie weryfikacji

– Uchwała w sprawie wyboru i ustalenia kwoty wsparcia

– Lista techniczna

protokol_z_rp

uchwala_wspolna

lista_techniczna_rozwijanie_nabor_15_2019

uchwala_43_str1

uchwala_43_str2