12 stycznia 2018 r odbyło się posiedzenie Rady Programowej poświęcone rozpatrzeniu złożonych protestów.