Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 26 sierpnia 2021 r. Zarządzenia Prezesa ARiMR Nr 83/2021 wprowadzającego zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020, poniżej przekazuję przedmiotowy formularz wniosku:

 

BP_19

_2_I_4z_20210831

BP_19_2_I_4z_20210831

BP_19_2_I_Ink

ub_4z_20210831

BP_19_2_I_Inkub_4z_20210831

BP_19_2_IW_inkub_4z_TabFinans_20210831

BP_19_2_IW_P_4z_TabFinans

IP_19_2_I_4z

IW_WoPP_19_2_IW_4z

OswWielkPrzedsieb_19_2_I_20210831

OswWielkPrzedsieb_19_I_20210831

WoPP_19_2_I_4z_20210831

WoPP_19_2_I_4z_20210831

WoPP_19_2_I_4z_ark_wspolwn

WoPP_19_2_I_4z_ark_wspolwn

ZW_OswWielkPrzedsieb_19_2_I_20210831