Kolejne nabory wniosków ogłoszone

Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” ogłosiła nabory wniosków w ramach następujących zakresów:

 

nabór 14/2019 - podejmowanie działalności gospodarczej --> „Zacznij razem z nami”, czyli wsparcie dla osób podejmujących działalność gospodarczą

 

nabór 15/2019 - rozwijanie działalności gospodarczej --> "Mały może szybciej", czyli tworzenie nowoczesnych miejsc pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach

 

nabór 16/2019 ---> „Zaczyn” - czyli wzmocnienie przetwórstwa lokalnego produktów rolnych"- rozwijanie działalności gospodarczej, opartych na wykorzystaniu lokalnych produktów rolnych

 

- nabór 17/2019 ---> „Zaczyn” - czyli wzmocnienie przetwórstwa lokalnego produktów rolnych"- podejmowanie działalności gospodarczej opartą na wykorzystaniu lokalnych produktów rolnych

 

Granty:

Nabór 3/2019/G„Razem możemy więcej i lepiej”, czyli zwiększenie ilości i podniesienie jakości działań organizowanych na bazie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej

 

Nabór 4/2019/G - „Kociewie znane i lubiane", czyli organizacja przedsięwzięć wykorzystujących i promujących lokalne zasoby

 

Nabór 5/2019/G„Kociewie znane i lubiane", czyli inwestycje w punktową infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną

 

Więcej informacji w zakładce NABORY! ---> Pasek menu boczny: NABORY WNIOSKÓW -->  NABORY --> proszę wybrać numer interesującego naboru