Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD "Wstęga Kociewia"

Dnia 8 kwietnia 2019 r. w poniedziałek o godzinie 12:00 w Restauracji "Piaskowa" w Tczewie, odbędzie się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wstęga Kociewia".

Zebranie jest otwarte dla wszystkich mieszkańców, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych z obszaru 5 gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy i Tczew.

Ważne formularze RODO

Informujemy, iż w procesie weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy, podpisywania umów o przyznanie pomocy oraz weryfikacji wniosków o płatność Samorząd Województwa będzie prosił wnioskodawców o dostarczenie niniejszych dokumentów ze strony internetowej LGD.

Zmiana Lokalnej Strategii Rozwoju - ważna ankieta

Zarząd LGD "Wstęga Kociewia" rozważa dokonanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczących głównie celu "Rozwój sektora mikro i małych przedsiębiorstw" polegających na podniesieniu kwot dofinansowania dla operacji tworzących miejsca pracy.
Prosimy o wypełnienie Ankiety i jej odesłanie na adres Biura LGD.
Ankieta dla mieszkańców - podejmowanie działalności gospodarczej
Ankieta dla przedsiębiorców - rozwijanie działalności gospodarczej

Zaprezentuj swój projekt podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich!

Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich i chciałbyś pokazać, co udało Ci się osiągnąć lub zbudować w regionie dzięki środkom unijnym, przyłącz się do akcji promocyjnej i w dniach 10-12 maja 2019 r. weź udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich.

Odszedł Józef Turzyński

Z głębokim żalem iformujemy, że 9 marca zmarł Józef Turzyński – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, czyli wieloletniego Partnera LGD Wstęga Kociewia.

 

Wyrazy współczucia Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom składają Członkowie Zarządu oraz Pracownicy Biura LGD.

Kociewie to kraina etniczno-kulturowa Pomorza, którą zamieszkuje około 340 tysięcy mieszkańców stanowiących ważną grupę społeczną Polski Północnej.