Ważne formularze RODO

Informujemy, iż w procesie weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy, podpisywania umów o przyznanie pomocy oraz weryfikacji wniosków o płatność Samorząd Województwa będzie prosił wnioskodawców o dostarczenie niniejszych dokumentów ze strony internetowej LGD.

KOCIEWIE na wiosennych targach turystycznych

WPIS GOŚCINNY
Wiosnę już widać tu i tam, również w turystyce… a wraz z wiosną - targi turystyczne. Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE wraz ze swoimi Partnerami w ostatnich tygodniach promowała region w Łodzi i Gdańsku.

Zaproszenie na Zgromadzenie Partnerów Fundacji LGD

Zapraszam na posiedzenie Zgromadzenia Partnerów fundacji LGD Wstęga Kociewia, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2019 r. w poniedziałek o godzinie 14:00 w Restauracji Piaskowa w Tczewie (tuż obok budynku Starostwa Powiatowego).
W wypadku braku kworum wyznaczam II termin posiedzenia, w tym samym dniu i miejscu o godzinie 14:30.

Kociewie to kraina etniczno-kulturowa Pomorza, którą zamieszkuje około 340 tysięcy mieszkańców stanowiących ważną grupę społeczną Polski Północnej.