Ważne formularze RODO

Informujemy, iż w procesie weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy, podpisywania umów o przyznanie pomocy oraz weryfikacji wniosków o płatność Samorząd Województwa będzie prosił wnioskodawców o dostarczenie niniejszych dokumentów ze strony internetowej LGD.

Budujcie dom na skale! - WPIS GOŚCINNY

Budujcie dom na skale - To słowa, którymi zwracał się Jan Paweł II do zgromadzonych na górze pod Pelplinem w dniu 6 czerwca 1999 r. Dla upamiętnienia tego wydarzenia oraz pobytu kard. Karola Wojtyły w roku 1968 w Piasecznie postanowiono utworzyć szlak turystyczno -pielgrzymkowy ze stacjami informacyjnymi przy kapliczkach przydrożnych na drodze z Pelplina do Piaseczna. Pielgrzymując tym szlakiem będzie można czytać fragmenty papieskiej homilii.

Termin Posiedzenia Rady Programowej

Informujemy, że Posiedzenie Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia” związane z oceną i wyborem operacji do dofinansowania dla zakończonych naborów odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 8:30 w Restauracji „Piaskowa” w Tczewie, ul. Piaskowa 3.

Zakończono nabory wniosków

Szanowni Państwo !
Informujemy, że rejestry złożonych wniosków zamieszczone są w poszczególnych zakładkach danego nr naboru.

Kociewie to kraina etniczno-kulturowa Pomorza, którą zamieszkuje około 340 tysięcy mieszkańców stanowiących ważną grupę społeczną Polski Północnej.