Ważne formularze RODO

Informujemy, iż w procesie weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy, podpisywania umów o przyznanie pomocy oraz weryfikacji wniosków o płatność Samorząd Województwa będzie prosił wnioskodawców o dostarczenie niniejszych dokumentów ze strony internetowej LGD.

Kociewski Gdańsk, z udziałem LGD

2 sierpnia, na Jarmarku św. Dominika obchodzone było Święto Kociewia. W Korowodzie Kociewskim, który był pierwszym elementem wydarzenia przeszło prawie 800 osób. Wszystkich poprowadziła Orkiestra Dęta z Pinczyna. Potem szli przedstawiciele prawie wszystkich gmin kociewskich, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, młodzież, zespoły artystyczne, przedstawiciele stowarzyszeń, domów kultury, domów pomocy społecznej, samorządowcy oraz wszyscy ci, którzy stawili się przy Zielonej Bramie tuż nad Motławą. Nie zabrakło też Lokalnej Grupy Działania "Wstęga Kociewia".

Weź udział w Święcie Kociewia podczas Jarmarku Św. Dominika!

Jarmark św. Dominika to największa plenerowa impreza handlowo-wystawiennicza w Europie odbywająca się w Gdańsku od kilku wieków. Od kilkunastu lat Kociewie ma w jej programie swój dzień. Początkowo jako Unikaty z Kociewia, od ubiegłego roku w łączności z Korowodem Kociewskim, a w tym roku już jako Święto Kociewia, które odbędzie się 2 sierpnia.

Wpis gościnny - Fundacja Pokolenia

informacje o konkursie Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, gdzie organizacje i grupy mieszkańców mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów na rzecz dobra wspólnego.

Odbyło się Walne Zebranie Członków LGD

15 czerwca 2018 roku w Tczewie odbyło się doroczne posiedzenie Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia  LGD "Wstęga Kociewia". Jego podstawowym punktem było zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym i merytorycznym Zarządu z działalności w 2017 r.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu badania dokumentów i wysłuchaniu wyjaśnień Wiceprezesa i Kierownika Biura postanowiła zaakceptować sprawozdanie i wnioskowała o udzielenie absolutorium. Uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie.

Kociewie to kraina etniczno-kulturowa Pomorza, którą zamieszkuje około 340 tysięcy mieszkańców stanowiących ważną grupę społeczną Polski Północnej.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020