W dniach 1-16 grudnia 2016 r. przyjmowaliśmy wnioski o przyznanie pomocy na działania w ramach trzech przedsięwzięć. W zakładce „nabory wniosków” zamieściliśmy rejestry złożonych wniosków.

W dniach 1-16 grudnia 2016 r. przyjmowaliśmy wnioski o przyznanie pomocy na działania w ramach przedsięwzięć: 

  • nabór 2/2016: .„Dla was i dla nas”, czyli budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej
  • nabór 3/2016: „Razem możemy więcej i lepiej”, czyli zwiększenie ilości i podniesienie jakości działań organizowanych  na bazie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej – cykle wydarzeń o charakterze kulturalnym,  w tym związane z zachowaniem dziedzictwa i ochrony środowiska
  • nabór 4/2016: „Razem możemy więcej i lepiej”, czyli zwiększenie ilości i podniesienie jakości działań organizowanych na bazie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej – szkolenie animatorów życia społecznego

W zakładce "nabory wniosków" pojawiły się rejestry złożonych wniosków w ramach poszczególnych naborów.