Zapraszamy na posiedzenie Zgromadzenia Partnerów fundacji Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia, które odbędzie się 17 listopada br. o godz.13.00 w Restauracji Piaskowa w Tczewie (ul. Piaskowa 3).
W wypadku braku kworum wyznaczam II termin posiedzenia, w tym samym dniu i miejscu o godz.13.30.

Zapraszamy na posiedzenie Zgromadzenia Partnerów fundacji Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia, które odbędzie się 17 listopada br. godz.13.00 w Restauracji Piaskowa w Tczewie (ul. Piaskowa 3).
W wypadku braku kworum wyznaczam II termin posiedzenia, w tym samym dniu i miejscu o godz.13.30.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Przewodniczącego obrad i Protokolanta
4. Prezentacja dokonań fundacji
5. Wystąpienia okolicznościowe
6. Podjęcie uchwał:

  • Uchwała  w sprawie postawienia fundacji LGD Wstęga Kociewia w stan likwidacji

7. Zamknięcie posiedzenia.

Spotkanie  nostalgiczne przy kawie, ciastkach i innych radościach.

Ze względu na wagę problematyki objętej porządkiem obrad proszę o niezawodne przybycie.