W związku z opóźnieniem prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021- 2027 (z przyczyn niezależnych od LGD) informujemy, że spotkanie informacyjne, które miało odbyć się 20.10.2022 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie zostało przełożone na 24.11.2022 r.