W dniu 14 grudnia br. w Internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie odbyło się posiedzenie organu decyzyjnego LGD „Wstęga Kociewia”, podczas którego Rada Programowa dokonała wyboru operacji.

Na konkurs obejmujący zakres „Razem możemy więcej i lepiej”, czyli zwiększenie ilości i podniesienie jakości działań organizowanych na bazie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej – cykle wydarzeń o charakterze kulturalnym,  w tym związane z zachowaniem dziedzictwa i ochrony środowiska” złożono 2 wnioski o przyznanie pomocy. Wszystkie spełniły wymagania formalne i zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Wszystkie wnioski osiągnęły też minimalną wymaganą ilość punktów, a tym samym zostały wybrane do dofinansowania.

Na dzień przekazania dokumentacji do Samorządu Województwa Pomorskiego w limicie środków podanych w ogłoszeniu zmieściły sie wszystkie operacje.

Poniżej publikujemy dokumenty związane z wyborem:
Lista operacji zgodnych z LSR i listy operacji niezgodnych z LSR – nabór 12/2017
Lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków
Protokół z posiedzenia Rady Programowej w dn. 14 grudnia 2017 r.