Wstęga Kociewia -

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego organizuje konkurs na najlepszy produkt lokalny pn. „Weki z Pomorskiej Spiżarni”.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego, którzy prowadzą działalność w formie rolniczego handlu detalicznego na terenie województwa pomorskiego. Celem konkursu jest zainteresowanie przetwórstwem żywności i sprzedażą produktów wytworzonych z własnej uprawy, hodowli lub chowu, zwiększenie zainteresowania produktami lokalnymi wśród konsumentów oraz promocja i szerzenie dobrych praktyk w zakresie wytwarzania i sprzedaży produktów rolno- spożywczych charakterystycznych dla województwa pomorskiego, w tym wzrost jego atrakcyjności poprzez rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP www.dprow.pomorskie.eu

W załączeniu plakat promujący, regulamin konkursu oraz wersję elektroniczną formularza zgłoszeniowego. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

Konkurs organizowany jest w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Wstęga Kociewia - modules file icons application pdf Regulamin konkursu

Wstęga Kociewia - modules file icons x office document Formularz zgłoszeniowy