Zakup maszyn do obróbki metalu oraz samochodu dostawczego

Działanie: 
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Beneficjent: 
Sławomir Bruski
Gmina beneficjenta: 
Gmina Morzeszczyn
Miejsce realizacji: 
Dzierżążno
Czas realizacji: 
listopad 2014 - marzec 2015
Koszt całkowity: 
429 554,00 zł
Wartość dofinansowania: 
198 000,00 zł
Nabór: 
2013 (jesień)

Operacja polega na rozszerzeniu zakresu usług poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do obróbki metalu: tokarki, piły taśmowej oraz prasy krawędziowej. Ponadto, w ramach rozszerzenia i komplementarności usług zakupiono samochód dostawczy. W ramach projektu stworzono 2 miejsca pracy.

Projekt zakłada rozszerzenie usług o wykonywanie specjalistycznych elementów metalowych dla potrzeb przemysłu energetycznego, mechanicznego czy motoryzacyjnego. W celu rozszerzenia usługi niezbędny był zakup wysokiej klasy obrabiarki do metalu sterowanej komputerowo wraz z piłą to metalu oraz nowoczesną prasą.

Cechą charakterystyczną usługi jest przystosowanie wydajnego parku maszynowego dla potrzeb małych, niszowych zamówień, które charakteryzują się bardzo wysoką jakością. Zakup samochodu dostawczego pozawala na zwiększenie konkurencyjności i usprawnienie dostaw.