Pierwsze umowy grantowe podpisane!

W dniu 17 stycznia 2019 r. Prezesi LGD podpisali pierwsze umowy z grantobiorcami na realizację projektów w ramach działania „Brama do cyfrowego świata”.

Umowę zawarto ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywnych Gniew na zadanie pt. "Robotyka i programowanie dla dzieci i młodzieży" :

   

oraz z Fundacją Obywatelską na zadanie pt. "Cyfrowo zaradni - cyfrowo bezpieczni" :

   

W najbliższym czasie ruszają pierwsze działania zaplanowane we wnioskach. Grantobiorcom gratulujemy i życzymy pomyślnej pracy podczas realizacji zadań.