Kolejne umowy na granty podpisane!

W dniu 28.01.2019 r. Prezesi Zarządu LGD Bogdan Badziong i Piotr Kończewski podpisali kolejne umowy grantowe z wnioskodawcami ubiegłorocznego naboru w ramach działania "Świetlicę swą widzę ogromną".

Wśród grantobiorców znajdują się:

 

Fundacja Edu-Art - projekt: "Ekologiczne kosmetyki  z dodatkiem Kociewskich darów natury"

Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet - projekt: "O czym mówią wieki, a co pachnie w kuchni"

Chorągiew Husarska Województwa Pomorskiego - projekt: "Husaria – Chluba Oręża Polskiego – cykl warsztatów z jazdy dawnej"

Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew - projekt: "Aktywne wakacje w zgodzie z przyrodą"

Z radością informujemy Państwa, że już w tym roku ogłosimy kolejny nabór wniosków na granty. Szczegóły wkrótce !