Jak przystąpić do stowarzyszenia

Przystąpienie do stowarzyszenia jest niezwykle proste i odbywa się w dwóch etapach.

Pierwszym jest złożenie poprawnie wypełnionej Deklaracji członkowskiej w Biurze LGD. Osoby prawne  składają dokument podpisany   zgodnie ze procedurą obowiązującą w danym podmiocie.

W drugim etapie Zarząd rozpatruje wniosek i podejmuje uchwałę. W przypadku odmowy wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków.
Proces nabycia członkostwa jest opisany w Statucie stowarzyszenia.

Członek stowarzyszenia jest obowiązany wnieść jednorazową składkę członkowska w wysokości 20 zł.

Deklaracja członkowska dla osoby fizycznej

Deklaracja członkowska osoby oprawnej

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020