Ważny komunikat

W związku z sytuacją epidemiczną Covid-19 osoby planujące wizytę w Biurze LGD „Wstęga Kociewia” proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny wizyty, co pozwoli na uniknięcie oczekiwania, a także ograniczy kontakty z innymi osobami do niezbędnego minimum.

Prosimy, o ile jest to możliwe o załatwianie spraw, w tym zadawanie pytań pocztą elektroniczną lub telefonicznie.