Zarząd stowarzyszenia

Wybrany uchwałą nr 4/03/2015 Zebrania Założycieli z dnia dniu 26 marca 2015r w sprawie powołania Zarządu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wstęga Kociewia":

  • Prezes - Bogdan Badziong - reprezentuje sektor społeczny
  • Wiceprezes - Piotr Roman Kończewski - reprezentuje sektor społeczny
  • Członkini Zarządu - Eugenia Maria Pokorska-Sawczuk - reprezentuje sektor gospodarczy
  • Członek Zarządu - Mirosław Franciszek Murzydło - reprezentuje sektor publiczny

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020