Wybór wykonawcy szkolenia

LGD "Wstęga Kociewia"   informuję, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na:

Szkolenie dla beneficjentów "LGD Wstęga Kociewia" - poddziałanie 19.2 w zakresie:

  • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska  i zmian klimatycznych
  • rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim - tworzenie inkubatorów przetwórstwa  lokalnego produktów rolnych
  • zachowania dziedzictwa kulturowego
  • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej lub kulturalnej

 

wybrana została oferta: DSI Progress -Doradztwo Strategiczno-inwestycyjne, Jarosław Zielonka z Kartuz.