Statut stowarzyszenia

 

  • Statut stowarzyszenia został uchwalony uchwałą nr 2/03/2015 na Zebraniu Założycieli  z dnia 26 marca 2015r w sprawie uchwalenia Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wstęga Kociewia
     
    (+ Statut - wersja I)