Statut stowarzyszenia

 

  • Statut stowarzyszenia został uchwalony uchwałą nr 2/03/2015 na Zebraniu Założycieli  z dnia 26 marca 2015r w sprawie uchwalenia Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wstęga Kociewia
     
    (+ Statut - wersja I)

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020